Mgr. Miriam Plavčáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 25 pojednávaní a 60 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 647 pojednávaní a 654 rozhodnutí.
 3. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Bratislava III, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 78 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 8 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 5
 • Prieťahy pred pridelením veci – 4

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 926 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 5 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 10 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 99
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 81

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 632,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 213 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 200 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 93,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 241,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 479 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 8 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 262 – 285. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 10.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 85,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 42
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 36

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 585 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 399 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 278 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 69,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 122,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 42 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 98 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, starobný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Miriam Plavčáková
  Navrhovateľ – U. Z.
  Odporca – D. Z.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:PPZ-HCP-BA2-2021/008626-006… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Miriam Plavčáková
  Navrhovateľ – T. S.
  Odporca – S. Y.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyrovnávací príspevok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Miriam Plavčáková
  Navrhovateľ – S. A.
  Odporca – M. V.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:KRPZ-BA-KDI21-197/2016-P zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Miriam Plavčáková
  Navrhovateľ – O. J.
  Odporca – W. L.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, sirotský dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Miriam Plavčáková
  Navrhovateľ – V. K.
  Odporca – L. T.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Miriam Plavčáková
  Navrhovateľ – W. D.
  Odporca – B. J.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:SEĽUZ-4-64-2/2016-OdSP zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Miriam Plavčáková
  Navrhovateľ – S. T.
  Odporca – Z. W.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Miriam Plavčáková
  Navrhovateľ – P. J.
  Odporca – F. Z.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyrovnávací príspevok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Miriam Plavčáková
  Navrhovateľ – M. S.
  Odporca – L. E.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:2016/49255/11049/SSZOSK zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Miriam Plavčáková
  Navrhovateľ – T. M.
  Odporca – A. G.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, starobný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Miriam Plavčáková
  Navrhovateľ – E. T.
  Odporca – T. J.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:22754-2/2017-BA zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Miriam Plavčáková
  Navrhovateľ – T. Z.
  Odporca – R. Z.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.