JUDr. Miroslav Dobrík

 1. Active judge at the court Okresný súd Martin, we register 2,440 hearings and 2,226 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 5
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1437 days in the period and was assigned on average 17 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 24.5 from 40 possible points and ranked on 179 – 200. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 18.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 63.6% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 407
 • Number of Affirmed Decisions – 259

An appeal against the judge's judgements is filed in 15.3% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 5.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 230.1 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 116 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 82 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 70.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 252.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1053 days in the period and was assigned on average 19 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 23 from 40 possible points and ranked on 304 – 323. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 64.1% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 315
 • Number of Affirmed Decisions – 202

An appeal against the judge's judgements is filed in 16.1% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 5.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 293 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 462 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 154 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 33.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 103.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 4 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 634 days and on average was assigned 146 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 140
 • Number of confirmed judgements – 70

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 293 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 279 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 147 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 47,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 14 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 650 – 653. mieste. Za kvalitu získal 2 z 15 možných bodov, za efektivitu 12 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 0
 • 2012 – 01.–02.03.2012 – Občianskoprávne kolégium KS ZA, 23.–24.10.2012– Pracovné stretnutie civilných sudcov
 • 2011 – 0 školení; 2012 – 01.–02.03.2012 – Občianskoprávne kolégium KS ZA, 23.–24.10.2012– Pracovné stretnutie civilných sudcov; 2013 – 0
 • 2011 – 0 školení

Published judgements

 1. Opravné uznesenie Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozhodnutie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozhodnutie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozhodnutie – Vlastníctvo bytov a nebytových…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 7. Rozhodnutie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozhodnutie – Zmluvy Judgement was issued on

 9. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozhodnutie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PO + zverenie do osobnej… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 7 966,- Eur s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6 170,37 € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 567,33 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 469,34 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 13 070,48 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 165,- € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 820,00 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.