JUDr. Otília Doláková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 4 228 pojednávaní a 2 226 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 16 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 10
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1357 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 11 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 623 – 625. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 6.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 186
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 110

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 908,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 463 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 404 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 87,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 157,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 6
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 975 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 11 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 699 – 705. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 143
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 86

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 650 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 538 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 321 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 59,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 92,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 595 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 130 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 48,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 68
 • Počet potvrdených odvolaní – 33

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 721 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 423 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 342 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 64,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 77% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 6,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 736. mieste. Za kvalitu získal 3,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 2,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – nezúčastnila sa
 • 2012 – nezúčastnila sa

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a ÚPP k mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na určenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody spôsobenej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na manželku Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o neplatnosť výpovede z… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 20.099,36 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie návratu do cudziny… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného na maloleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a ÚPP k mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 967,25 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 15 333,38 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na plnenie povinnosti z… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.