JUDr. Marcela Dolníková Žabková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 954 pojednávaní a 337 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 13 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 245 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 309 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 46
 • Počet potvrdených odvolaní – 28

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 20,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 2019 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 354 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 202 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 49,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 64% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 8,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 725. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 4,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – žiadne
 • 2013 – sudkyňa pracovala do 29.04.2013, potom PN a následne odo dňa 14.05.2013 MD
 • 2012 – nemá znížený nápad ; 2013 – sudkyňa pracovala do 29.04.2013, potom PN a následne odo dňa 14.05.2013 MD
 • 2012 – nemá znížený nápad
 • 2012 – 2 dni školenie 23.–24.04.2012 "Konkurzné právo, cezhraničný konkurz, reštrukturalizácia" ; 2013 – žiadne
 • 2012 – 2 dni školenie 23.–24.04.2012 "Konkurzné právo, cezhraničný konkurz, reštrukturalizácia"

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie, že… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o neplatnosť uznesenia… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 22042,51 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zapretia otcovstva… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 243,32 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3457,01 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vypratanie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 6750 eur… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 41.066,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o zaplatenie 65,65 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživneho na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 2 273,75… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na NO + určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2588,29 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.