Mgr. Pavol Macháč

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 387 pojednávaní a 2 rozhodnutia.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 989 pojednávaní a 613 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 436 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 23 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 41 – 48. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 86,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 81
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 70

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 166,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 114 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 45 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 39,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 114,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Rakúsko - uznanie a výkon… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie proti rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Rakúsko - uznanie a výkon… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.