Mgr. Ľudmila Ostrolucká

 1. Active judge at the court Okresný súd Zvolen, we register 1,653 hearings and 2,132 judgements.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1521 days in the period and was assigned on average 36 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 18.5 from 40 possible points and ranked on 464 – 477. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 12.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 63.8% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 240
 • Number of Affirmed Decisions – 153

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.4% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 316.6 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 170 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 96 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 56.5% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 141% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1092 days in the period and was assigned on average 31 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 13 from 40 possible points and ranked on 668 – 676. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 10 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 52% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 150
 • Number of Affirmed Decisions – 78

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.9% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 449 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 678 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 346 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 51% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 99.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 670 days and on average was assigned 159 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 61
 • Number of confirmed judgements – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 322 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 402 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 276 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 143,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 607 – 613. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 17. 10. – 18. 10. 2013 Pracovné stretnutie OPK banskobystrického kraja, Omšenie;
 • 2012 – 26. – 27. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 21. – 22. 05. 2012 – pracovné stretnutie sudcov Okresného súdu Zvolen, 17. 09. 2012 – pracovné stretnutie obchodno–právneho kolégia
 • 2011 – Účasť na zasadnutí občianskoprávneho kolégia – 2 dni; 2012 – 26. – 27. 04. 2012 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici, 21. – 22. 05. 2012 – pracovné stretnutie sudcov Okresného súdu Zvolen, 17. 09. 2012 – pracovné stretnutie obchodno–právneho kolégia; 2013 – 17. 10. – 18. 10. 2013 Pracovné stretnutie OPK banskobystrického kraja, Omšenie;
 • 2011 – Účasť na zasadnutí občianskoprávneho kolégia – 2 dni
 • 2011 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––; 2013 – –––
 • 2011 – ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradná osobná starostlivosť Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti odvolania… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2887,48 € s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6585,8 EUR s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 134,- Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 370,8 EUR s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatné skončenie pracovného… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.119,34 Eur Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.