JUDr. Eva Dzúriková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 197 pojednávaní a 113 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Zvolen, evidujeme 757 pojednávaní a 572 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 8 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 559 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 48 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 119 – 133. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 77,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 72
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 56

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 126 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 88 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 54 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 61,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 111,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 185 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 154 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 91,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 12
 • Počet potvrdených odvolaní – 11

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 108 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 74 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 19 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 22,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 88,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 33 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 8. mieste. Za kvalitu získal 14,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 25. 04. – 26. 04. 2013 Pracovné stretnutie sudcov banskobystrického kraja, Omšenie; 17. 06 – 18. 06. 2013 Podujatie JAČR, Trestná činnosť mládeže, Omšenie; 16. 10. 2013 Právny styk s cudzinou, Zásada špeciality, Omšenie; 21. 10. – 22. 10. 2013 Pracovné stretnutie TPK banskobystrického kraja, Omšenie; 14. 11. – 15. 11. 2013 Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb, Omšenie;
 • 2013 – 25. 04. – 26. 04. 2013 Pracovné stretnutie sudcov banskobystrického kraja, Omšenie; 17. 06 – 18. 06. 2013 Podujatie JAČR, Trestná činnosť mládeže, Omšenie; 16. 10. 2013 Právny styk s cudzinou, Zásada špeciality, Omšenie; 21. 10. – 22. 10. 2013 Pracovné stretnutie TPK banskobystrického kraja, Omšenie; 14. 11. – 15. 11. 2013 Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb, Omšenie;

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, sumu 3.374,69 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 50.000 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na uloženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 605,35 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 278 483,50 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2 768,70 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.