JUDr. Ing. Marianna Kertésová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Michalovce, evidujeme 95 pojednávaní a 29 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Trebišov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 668 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žalobca o zaplatenie 1.000… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2376 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.750,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie pohľadávky… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 169,85 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3937,36 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5851,11 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4008 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1920 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 16441,27 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie manželstva… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4217,72 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.