JUDr. Dominika Rejdovianová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 108 pojednávaní a 622 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Incidenčné spory
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Spory vyvolané konkurzom Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Spory vyvolané konkurzom Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddĺženia Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti Zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neúčinnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Spory vyvolané konkurzom Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie oddlženia Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie zmluvnej pokuty Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Spory vyvolané konkurzom Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie zmluvnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie zmluvnej pokuty… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, O zaplatenie zmluvnej pokuty Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.