JUDr. Katarína Fakanová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 2 831 pojednávaní a 2 429 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1439 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 13 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 478 – 505. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 9 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 280
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 207

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 503 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 164 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 102 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 62,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 132,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1047 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 15 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 366. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 105
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 62

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 221 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 287 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 108 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 37,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 621 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 120 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 57
 • Počet potvrdených odvolaní – 35

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 143 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 141 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 87 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 39,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 219 – 232. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca vykonával lektorskú činnosť – školiteľ – 6x. Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2013 – Poverená výkonom predsedu súdu od 1.4.2013 do 31.5.2013.
 • 2012 – Sudca vykonával lektorskú činnosť – školiteľ k Spravovaciemu a kancelárskemu poriadku – 8x a 1x sa zúčastnil vzdelávacej aktivity. Poskytnuté údaje sú čerpané zo stránky Justičnej akadémie SR.
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca pôsobí ako lektor ( vzdelávanie zamestnancov justície v oblasti Spravovacieho a kanc.poriadku ). Sudca pôsobil ako lektor 9x.; 2012 – Sudca vykonával lektorskú činnosť – školiteľ k Spravovaciemu a kancelárskemu poriadku – 8x a 1x sa zúčastnil vzdelávacej aktivity. Poskytnuté údaje sú čerpané zo stránky Justičnej akadémie SR.; 2013 – Sudca vykonával lektorskú činnosť – školiteľ – 6x. Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – sudca pôsobí ako lektor ( vzdelávanie zamestnancov justície v oblasti Spravovacieho a kanc.poriadku ). Sudca pôsobil ako lektor 9x.
 • 2011 – sudca do 30.09.2011 vykonával funkciu podpredsedu súdu. Od 01.06.2011 do 15.12.2011 bol poverený výkonom funkcie predsedusúdu. Na základe uvedených skutočností mal sudca znížený nápad.; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.; 2013 – Poverená výkonom predsedu súdu od 1.4.2013 do 31.5.2013.
 • 2011 – sudca do 30.09.2011 vykonával funkciu podpredsedu súdu. Od 01.06.2011 do 15.12.2011 bol poverený výkonom funkcie predsedusúdu. Na základe uvedených skutočností mal sudca znížený nápad.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok pre zmeškanie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok pre zmeškanie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2104.91 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Predbežné prejednanie sporu, 4 384,79 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie spôsobu nakladania so… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 2 872,80 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 2 327,64 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 13 200 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, 250 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, platobný rozkaz - 5 874,75 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, 250,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 247,31 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.