Mgr. Monika Farkašová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 1 987 pojednávaní a 1 827 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 14 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1507 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 81 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 411 – 435. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 269
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 163

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 115,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 102 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 44 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 43,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 100,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1083 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 54 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 304 – 323. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 57,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 186
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 107

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 99 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 73 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 31 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 42,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 653 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 77 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 85
 • Počet potvrdených odvolaní – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 85 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 47 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 24 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 44,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 113,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 185 – 195. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 6x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 6x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Schválenie dohody o… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – W. K.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – W. Y.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obvineného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – W. U.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §171/2 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – H. O.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, sťažnosť obžalovaného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie obžal. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – T. Y.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 245/1 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – S. Y.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Trestný čin §207/1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – O. G.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, §245/1 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – C. V.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §211/1b TZ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – W. K.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 233/1a/, b/, 4a/, §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – Q. O.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obžalovaného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – Mgr. Monika Farkašová
  Obžalovaný – J. Q.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť obž. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, sťažnosť obž. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.