Mgr. Kristína Ferencziová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 390 pojednávaní a 129 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 878 pojednávaní a 938 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 992 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 81 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 194 – 213. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 77,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 79
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 61

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 169 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 179 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 66 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 36,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 93,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 570 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 108 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 26
 • Počet potvrdených odvolaní – 19

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 86 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 69 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 15 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 21,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 94,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 31,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 13 – 14. mieste. Za kvalitu získal 12,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 03.04.2013 – 03.04.2013 – problematika dopavných trestných činov 17.04.2013 – 19.04.2013 – nemecký jazyk – právna terminológia 05.06.2013 – 07.06.2013 – celokrajské stretnutie sudcov 23.10.2013 – 25.10.2013 – nemecký jazyk – právna terminológia 28.10.2013 – väzba, zaisťovanie osôb a majetku v trestnom konaní
 • 2012 – Od 22.11.2012 zastavený nápad vo všetkých agendách z dôvodu preloženia sudkyne na iný súd od 1.1.2013.
 • 2012 – 7.–9.3. 3 dni Nemecký jazyk – právnická terminológia poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v Trnave poslucháč 9.–13.7. 5 dní Nemecký jazyk – právnická terminológia – letný kurz poslucháč
 • 2011 – od 1.8.2011 zastavený nápad trestnej agendy, od 1.10.2011 spustený nápad agend Cb, CbZm, Nsre.; 2012 – Od 22.11.2012 zastavený nápad vo všetkých agendách z dôvodu preloženia sudkyne na iný súd od 1.1.2013.
 • 2011 – od 1.8.2011 zastavený nápad trestnej agendy, od 1.10.2011 spustený nápad agend Cb, CbZm, Nsre.
 • 2011 – 23.3. – 1 deň – Informačno–technické prostriedky operatívno–pátracej činnosti – poslucháč, 9.–11.3. – 3 dni – Nemecký jazyk – právnická terminológia – poslucháč, 4.–5.4. – 2 dni – Väzba – aplikačné problémy – poslucháč, 25.–27.5. – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT– poslucháč, 25.–29.7. – 5 dní – Nemecký jazyk – právnická terminológia – poslucháč, 26.–28.10. 3 dni – Nemecký jazyk – právnická temrinológia – poslucháč, ; 2012 – 7.–9.3. 3 dni Nemecký jazyk – právnická terminológia poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v Trnave poslucháč 9.–13.7. 5 dní Nemecký jazyk – právnická terminológia – letný kurz poslucháč ; 2013 – 03.04.2013 – 03.04.2013 – problematika dopavných trestných činov 17.04.2013 – 19.04.2013 – nemecký jazyk – právna terminológia 05.06.2013 – 07.06.2013 – celokrajské stretnutie sudcov 23.10.2013 – 25.10.2013 – nemecký jazyk – právna terminológia 28.10.2013 – väzba, zaisťovanie osôb a majetku v trestnom konaní
 • 2011 – 23.3. – 1 deň – Informačno–technické prostriedky operatívno–pátracej činnosti – poslucháč, 9.–11.3. – 3 dni – Nemecký jazyk – právnická terminológia – poslucháč, 4.–5.4. – 2 dni – Väzba – aplikačné problémy – poslucháč, 25.–27.5. – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT– poslucháč, 25.–29.7. – 5 dní – Nemecký jazyk – právnická terminológia – poslucháč, 26.–28.10. 3 dni – Nemecký jazyk – právnická temrinológia – poslucháč,

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Žiadosť odsúdeného o… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, žiadosť o podmienečné… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie proti… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.