JUDr. Michal Fiala

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 2 658 pojednávaní a 2 618 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1521 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 72 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 133 – 155. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 117
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 88

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 199,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 233 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 66 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 28,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 96,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1086 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 36 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 262 – 285. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 47
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 37

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 238 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 195 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 83 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 42,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 93,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 647 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 28 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 299 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 86 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 36 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 38,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 71,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 14.–15.03.2013 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 03.–04.10.2013 Celokrajské školenie sudcov KS v Trenčíne, 09.–10.12.2013 Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ (metodologické minimum)
 • 2012 – 20.–21.03.2012 Pracovné stretnutie konkurzných sudcov, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku
 • 2011 – 29. marca 2011 – pracovné stretnutie konkurzných sudcov 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 21.–22. novembra 2011 – Konkurz a konkurzné konanie v kontexte práva EÚ 14.–15.. decembra 2011 – Zjednotenie postupov v aplikačnej praxi v oblasti konkurzného práva v súvislosti prijatou novelou zákona; 2012 – 20.–21.03.2012 Pracovné stretnutie konkurzných sudcov, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku; 2013 – 14.–15.03.2013 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 03.–04.10.2013 Celokrajské školenie sudcov KS v Trenčíne, 09.–10.12.2013 Vyhľadávanie, výklad a aplikácia práva EÚ (metodologické minimum)
 • 2011 – 29. marca 2011 – pracovné stretnutie konkurzných sudcov 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 21.–22. novembra 2011 – Konkurz a konkurzné konanie v kontexte práva EÚ 14.–15.. decembra 2011 – Zjednotenie postupov v aplikačnej praxi v oblasti konkurzného práva v súvislosti prijatou novelou zákona

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, spolupáchateľstvom… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Michal Fiala
  Obžalovaný – W. L.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin nedovolené… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Michal Fiala
  Obžalovaný – V. I.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Michal Fiala
  Obžalovaný – C. Z.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin poškodzovania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Michal Fiala
  Obžalovaný – D. W.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin týrania blízkej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Michal Fiala
  Obžalovaný – Z. W.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Michal Fiala
  Obžalovaný – E. J.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zrušenie ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zmena ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, preradenie Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, preradenie Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, preradenie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zmena spôsobu výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, uloženie ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.