JUDr. Martin Fiľakovský

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 028 pojednávaní a 1 502 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.468,68 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, odpustenie nájomného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 8.410,36 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 778,69 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 639,20 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 104,78,-Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.459,55 eur a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4 500,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie, že žalovaný nie je… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť právnych úkonov Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.