JUDr. Ľuboš Baka

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Levice, evidujeme 536 pojednávaní a 1 293 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 20 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1473 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 102 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 224 – 243. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 103
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 63

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 55 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 30 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 6 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 20% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 103,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1061 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 86 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 119 – 133. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 87
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 56

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 41 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 25 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 6 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 24% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 104,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 651 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 103 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 46,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 45
 • Počet potvrdených odvolaní – 21

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 233 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 83 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 31 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 37,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 96,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Predseda OS od 1.6.2013 (preložený z OS Žiar nad Hronom). Agendu Pp, Nt – Želiezovce vybavuje v súlade s Dodatkom č.5/2013 pod SPR 677/2013 účinným od 13.6.2013. Agendu T vybavuje v súlade s Dodatkom č.8/2013 – časť II. s účinnosťou od 15.08.2013.
 • 2013 – Predseda OS od 1.6.2013 (preložený z OS Žiar nad Hronom). Agendu Pp, Nt – Želiezovce vybavuje v súlade s Dodatkom č.5/2013 pod SPR 677/2013 účinným od 13.6.2013. Agendu T vybavuje v súlade s Dodatkom č.8/2013 – časť II. s účinnosťou od 15.08.2013.
 • 2013 – Nevykazujeme účasť.; Sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho seminára.
 • 2012 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.
 • 2011 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia. ; 2012 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.; 2013 – Nevykazujeme účasť.; Sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho seminára.
 • 2011 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289 odsek 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 218 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 20 k § 211 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 188 ods. 1 Tr . zák. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 213 odsek 1, odsek 2… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289 odsek 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 189 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289 odsek 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289 odsek 1 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 245 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 348 odsek 1 písmeno… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 14 k § 155 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 247 ods. 2 písm. a)… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 348 odsek 1 písm. d/… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, § 289 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, § 289 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 172 ods. 1 písm. c/… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 245 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.