JUDr. Róbert Foltán

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 757 pojednávaní a 1 290 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Dôchodky
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100467938/2020 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – A. X.
  Odporca – J. A.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – B. Y.
  Odporca – S. L.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100549578/2020 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – X. G.
  Odporca – Q. H.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – S. T.
  Odporca – L. N.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, dovolaní Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – F. B.
  Odporca – Y. J.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 52013014000 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Róbert Foltán
  Navrhovateľ – G. C.
  Odporca – B. P.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 35.578,44 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrusene kasacnou staznostou… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Róbert Foltán
  Navrhovateľ – O. W.
  Odporca – B. J.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 52013014000 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Róbert Foltán
  Navrhovateľ – C. J.
  Odporca – Y. W.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie práva užívania k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 35.578,44 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.369,19 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba OU-DS-PLO-2019/016717… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – M. X.
  Odporca – D. S.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – U. O.
  Odporca – W. N.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – E. S.
  Odporca – Z. U.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 100751546/2020 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – S. V.
  Odporca – X. C.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 100750922/2020 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – G. N.
  Odporca – M. P.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a Mgr. Monika Kadlicová
  Navrhovateľ – H. A.
  Odporca – P. Q.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, námietke zaujatosti Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.