JUDr. Anna Frigová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Svidník, evidujeme 2 822 pojednávaní a 2 474 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 14 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 447 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 190 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 76,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 34
 • Počet potvrdených odvolaní – 26

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7514,24 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie, že úver je… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 400,-- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť výpovede zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť výpovede zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 800,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.