JUDr. Lýdia Gálisová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 1 417 pojednávaní a 1 245 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 959,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie relatívnej neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 173.805,09 eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 5.000 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu výkonu rodičnovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vrátenie spôsobilosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného na rozvedenú… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o uloženie povinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o platnosť závetu Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.