JUDr. Ján Gallo

 1. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Rožňava, evidujeme 847 pojednávaní a 1 111 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1492 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 97 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 33 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 7 – 12. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 97,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 1482
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 1451

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 47% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 32,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 23 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 1 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 4,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1079 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 71 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 36.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 1. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 24.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 122
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 99

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 18 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 23 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 4 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 17,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 164,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 645 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 97 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 80,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 46
 • Počet potvrdených odvolaní – 37

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 14 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 21 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 3 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 13% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 244,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 39,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 1. mieste. Za kvalitu získal 14,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 24,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Účasť na seminári – 1 pracovný deň
 • 2012 – Účasť na seminári – 2 pracovné dni.; 2013 – Účasť na seminári – 1 pracovný deň
 • 2012 – Účasť na seminári – 2 pracovné dni.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, liečba uložená iným súdom Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212 ods.2 písm.f/… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Ján Gallo
  Obžalovaný – Y. K.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Ján Gallo
  Obžalovaný – W. O.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 188 odsek 1, odsek 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Ján Gallo
  Obžalovaný – M. N.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Ján Gallo
  Obžalovaný – C. W.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 odsek 2 písm. f… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Ján Gallo
  Obžalovaný – B. K.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 348 ods.1 písm.d/… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Ján Gallo
  Obžalovaný – S. L.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Ján Gallo
  Obžalovaný – J. A.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212 ods. 2 písm. a) Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Ján Gallo
  Obžalovaný – P. U.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 ods. 1, ods. 4… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Ján Gallo
  Obžalovaný – G. S.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.