JUDr. Alica Gálová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Brezno, evidujeme 1 535 pojednávaní a 3 359 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1493 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 50 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 224 – 243. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 69
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 43

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 91,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 43 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 15 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 34,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 115,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1065 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 36 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 134 – 152. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 21 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 49
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 30

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 78 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 42 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 16 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 38,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 118,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 645 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 74 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 25
 • Počet potvrdených odvolaní – 18

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 119 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 45 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 6 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 10,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 86,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 32,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 9 – 11. mieste. Za kvalitu získal 12 z 15 možných bodov, za efektivitu 20,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 20.02.2013 – seminár (1 deň) "Rozhodovacia činnosť v trestnom práve"; 27.05.2013 – seminár (1 deň) "Exekučné právo"
 • 2012 – 14.05.2012 – seminár (1 deň) – "Prejudiciálna otázka" 02.10.2012 – seminár (1 deň) – "Najnovšia judikatúra ESĽP"
 • 2011 – Účasť na 3 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR.; 2012 – 14.05.2012 – seminár (1 deň) – "Prejudiciálna otázka" 02.10.2012 – seminár (1 deň) – "Najnovšia judikatúra ESĽP"; 2013 – 20.02.2013 – seminár (1 deň) "Rozhodovacia činnosť v trestnom práve"; 27.05.2013 – seminár (1 deň) "Exekučné právo"
 • 2011 – Účasť na 3 seminároch organizovaných Justičnou akadémiou SR.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, podľa § 207 ods. 1 a iné Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – H. Z.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, podľa § 207 ods. 1 a iné Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – D. C.
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 155 ods.1, § 194… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – S. T.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 ods. 1 a iné… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – G. S.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 246 ods. 1 a iné… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – D. W.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 348 ods. 1 a iné… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – A. V.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, o schválenie dohody o… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – J. A.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 194 ods. 1 a iné… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – W. H.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 207 ods. 1 a iné… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – T. V.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 211/1 písm.b)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – D. H.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 360 ods. 1,2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – T. V.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na schválenie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – L. Q.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – R. Y.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 278 ods. 1 a iné… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – H. Q.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na schválenie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – O. I.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 188 ods. 1 a iné… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – Z. T.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 194 ods. 1 a iné… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – B. W.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 211 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – E. O.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods.1 a iné… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Brezno
  Sudca – JUDr. Alica Gálová
  Obžalovaný – K. B.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.