Mgr. Renáta Gavalcová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 151 pojednávaní a 519 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 237 pojednávaní a 71 rozhodnutí.
  Poznámka: s účinnosťou od 1. marca 2013 do 28. februára 2014 je dočasne pridelená na KS v Trnave.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 17 rokmi.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 20 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 225 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 167 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 11
 • Počet potvrdených odvolaní – 7

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1937 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 11.4.2013 –1 deň – Určovacie žaloby – poslucháč 6.5.2013 –1 deň – Prejudiciálna otázka podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní EÚ.... – poslucháč 5.–7.6.2013 –3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 12.6.2013 – 1 deň – Exekučné právo – poslucháč
 • 2013 – 1.3.2013 zastavený nápad všetkých agend z dôvodu dočasného pridelenia sudkyne na výkon funkcie sudcu na KS v Trnave
 • 2012 – Od 1.10.2012 do 20.12.2012 dvojnásobný nápad agendy C, od 1.10.2012 do 7.11.2012 – dvojnásobný nápad agendy P. ; 2013 – 1.3.2013 zastavený nápad všetkých agend z dôvodu dočasného pridelenia sudkyne na výkon funkcie sudcu na KS v Trnave
 • 2012 – Od 1.10.2012 do 20.12.2012 dvojnásobný nápad agendy C, od 1.10.2012 do 7.11.2012 – dvojnásobný nápad agendy P.
 • 2012 – 16.5. 1 deň Efektívne využitie PC, internetu.... poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 18.–19.10. 2 dni Medzinárodné právo rodinné poslucháč 6.11. 1 deň Najnovšia judikatúra ESĽP – civil – 2.časť poslucháč 12.–13.11. 2 dni Výklad právnych úkonov a následky ich vád poslucháč 5.12. 1 deň Striedavá osobná starostlivosť, psychol. aspekty poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč
 • 2011 – 25.–26.5. – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč; 2012 – 16.5. 1 deň Efektívne využitie PC, internetu.... poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 18.–19.10. 2 dni Medzinárodné právo rodinné poslucháč 6.11. 1 deň Najnovšia judikatúra ESĽP – civil – 2.časť poslucháč 12.–13.11. 2 dni Výklad právnych úkonov a následky ich vád poslucháč 5.12. 1 deň Striedavá osobná starostlivosť, psychol. aspekty poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč ; 2013 – 11.4.2013 –1 deň – Určovacie žaloby – poslucháč 6.5.2013 –1 deň – Prejudiciálna otázka podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní EÚ.... – poslucháč 5.–7.6.2013 –3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč 12.6.2013 – 1 deň – Exekučné právo – poslucháč
 • 2011 – 25.–26.5. – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie bezúročnosti zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.300,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, porušenie zásady rovnakého… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie dedičstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.