JUDr. Tatiana Redenkovičová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 2 265 pojednávaní a 1 836 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1426 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 35 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 253
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 189

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 361,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 237 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 190 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 80,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 148,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1020 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 27 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 238 – 261. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 153
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 115

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 310 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 467 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 156 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 33,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 95,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 610 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 153 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 59
 • Počet potvrdených odvolaní – 36

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1374 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 689 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 568 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 75,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 39,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 7,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 731 – 732. mieste. Za kvalitu získal 7,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 0 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Seminár – 3 dni
 • 2012 – Seminár – 3 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 1.687,30… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 2368,18 €… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 4.058,60… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradanie prejavu vôle… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 1143,85 €… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o náhradu nemajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 9643,72 €… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 1824,- €… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba § 289/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba § 289/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 2161,81 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 70,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.