JUDr. Marián Dunčko

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 783 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Poznámka: .
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 1 546 pojednávaní a 885 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 407 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 35 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 179 – 200. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 77
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 54

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 112,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 123 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 63 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 51,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 114% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin rozširovania… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podvodu… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 ods. 2, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin krádeže a iné Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin nedovolenej… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 189 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin poškodzovania… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin nedovolené… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokrač.zločin skrátenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obnova konania 21T/6/2005 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 222 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obzvlášť závažný zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krivej výpovede a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krádeže § 212/2f… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.