JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 114 pojednávaní a 389 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 210 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 9 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 91 – 106. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 22
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 18

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 136 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 65 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 27 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 41,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 94,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2 Pv 446/2015 - § 212… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 48/13 - § 289 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 3Pv 653/08 - §233 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 1Kv 44/2015 - § 172 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 1Kv 44/2015 - § 172 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3 Pv 746/14 -§ 289 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3 Pv 740/2014 - § 289… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 4Pv 20/12 - § 20 k § 188… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 695/14 - § 360 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.