JUDr. Daniel Ivanko, PhD.

 1. Aktívny podpredseda na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 259 pojednávaní a 546 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Vyhlásenie rozsudku, Ž A L O B A na ochranu proti nekalej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Ž A L O B A na ochranu proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zdržanie sa… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, ochranu práv k ochranným… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie, že… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zdržanie sa užívania… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vymoženie 4412,28 EUR Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu obchodného mena a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že zaistený tovar… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.