JUDr. Táňa Šefčíková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 1 825 pojednávaní a 1 837 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zrušenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na pozbavenie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zverenie do ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zapretie otcovstva k… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na osvojenie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zverenie Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Schválenie právneho úkonu za… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Schválenie právneho úkonu za… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zverenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na ÚPP voči mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod + ÚPP k… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.