Mgr. Pavel Ištók

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 1 141 pojednávaní a 910 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesení… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7.310,10 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6.000,-- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že fin.prostr.patria… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7.254,88 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, uloženie ochranného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.293,27 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníctva k… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, PUZČ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Piešťany
  Sudca – Mgr. Pavel Ištók
  Obžalovaný – W. M.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, PUZČ Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Piešťany
  Sudca – Mgr. Pavel Ištók
  Obžalovaný – V. X.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 162,51 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 13.200,-- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu nemajetkovej ujmy vo… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.277,04 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie istiny 214,66 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3 494,39 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.