Mgr. Katarína Mužilová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 943 pojednávaní a 787 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpp Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na manželku Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpp Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na uloženie výchovného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úpp Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva + určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úpp Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie mal.dieťaťa do… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie príspevku na výživu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpp Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod + ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, ústavná starostlivosť Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.