Mgr. Andrea Fraňová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, evidujeme 593 pojednávaní a 949 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 2.485,00 €… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie hranice Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností k mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva+NO Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz o 5.819,49 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, NÁVRH na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, NÁVRH na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz o 6.000,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6421,62 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1698,64 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 595,81 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.