JUDr. Marian Hoffmann, PhD.

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 286 pojednávaní a 241 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, pres.rozh.č.100927730 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100927503/2019 z… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.100837903/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.100838425/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.100838131/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.18958-3/2018-BA zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.101548586/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.101548487/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.