JUDr. Martina Mochnáčová

 1. Active judge at the court Okresný súd Liptovský Mikuláš, we register 397 hearings and 686 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

We do not register any indicators for the judge yet.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného obohatenia a o… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 167,30 eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.363,31 Eur s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 335,92 € s prísl. Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o vypratanie bytu s prísl.. Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Predbežné prejednanie sporu, vyporiadanie BSM manželov Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.489,99 EUR s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o určenie neplatnosti… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 167,30 eur s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.363,31 Eur s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zrušenie vyživovacej… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 335,92 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o vypratanie bytu s prísl.. Hearing was held on

 9. Predbežné prejednanie sporu, žaloba o vyporiadanie BSM po… Hearing was held on

 10. Predbežné prejednanie sporu, žaloba o vyporiadanie BSM po… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.