JUDr. Martina Mochnáčová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 411 pojednávaní a 726 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 99,- eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že úver je bezúročný… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Predbežné prejednanie sporu, žaloba o vyporiadanie BSM po… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 574,84 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, žaloba o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na určenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM manželov Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 400,00 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného obohatenia a o… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného obohatenia a o… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 167,30 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.363,31 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 335,92 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o vypratanie bytu s prísl.. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.