JUDr. Branislav Harabin

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 432 pojednávaní a 213 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 28.905,60 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné upustenie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Branislav Harabin
  Obžalovaný – O. C.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Rozh.o návrh.na… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zaplatenie 8.230,53 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Rozhodovanie o obžalobách Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Branislav Harabin
  Obžalovaný – X. M.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Rozh.o návrh.na… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Branislav Harabin
  Obžalovaný – X. L.
 3. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.111,07 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 9 695,82 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 28.905,60 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.645,09 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1742,13 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 786,57 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zaplatenie 8.230,53 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.