JUDr. Zuzana Sinčáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 533 pojednávaní a 224 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Predbežné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, splnenie povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 941,3 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 888,16 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Nahradenie prejavu vôle… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.400,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 4 812,50 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie povinnosti strpieť… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.984,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.