Mgr. Jana Tvrdíková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Komárno, evidujeme 649 pojednávaní a 487 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie manželského výživného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku , žiadosť o… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5068,32 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyd. rozhodnutia vo veci… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie maloletého do… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zmenu úpravy… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie poručníka pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rod. práv a pov.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.