JUDr. Ing. Mária Košťálová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Poznámka: - hosťujúci sudca.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť právneho úkonu +… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu práv a povinností + NO Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 2… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu osobnosti a náhrada… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva a určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena priezviska Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.