JUDr. Jana Halušková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 17 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 237 pojednávaní a 388 rozhodnutí.
 3. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 1 864 pojednávaní a 2 277 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 25 rokmi, 4 - ročný mandát.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1008 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 59 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 214 – 237. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 426
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 312

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 16,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 207 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 330 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 130 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 39,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 104,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 631 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 218 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 156
 • Počet potvrdených odvolaní – 99

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 130 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 168 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 198 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 416 – 430. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 22.–23.4.2013– JA Omšenie – Spory o vl.právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 11.–12.12.2013– –/– – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ 19.–21.11.2013 – –/– – Príslušnosť súdu v sporoch s cehraničným prvkom a určenie rozhodného práva (nariadenie Burusel I.,II., Rím I., II.)
 • 2012 – 20.–22.8.2012 – Omšenie – Anglický jazyk 18.–19.10.2012 – Omšenie – Seminár – Medzinárodné právo rodinné 24.10.–26.10.2012 – Omšenie – Anglický jazyk 21.11.2012– Omšenie – Seminár – Brusel1,Rím I,II 12.12.2012 – Omšenie – Sem. –Princípy vnútroštát.aplik práva EÚ
 • 2011 – 28.2.–1.3.2011 – Seminár –2011/KEP 15 23.3.2011 – Seminár – 2011/KEP 15 22.8.2011– Anglický jazyk 5.9.2011 – Aplikácia nar. 2201/03; 2012 – 20.–22.8.2012 – Omšenie – Anglický jazyk 18.–19.10.2012 – Omšenie – Seminár – Medzinárodné právo rodinné 24.10.–26.10.2012 – Omšenie – Anglický jazyk 21.11.2012– Omšenie – Seminár – Brusel1,Rím I,II 12.12.2012 – Omšenie – Sem. –Princípy vnútroštát.aplik práva EÚ; 2013 – 22.–23.4.2013– JA Omšenie – Spory o vl.právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 11.–12.12.2013– –/– – Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ 19.–21.11.2013 – –/– – Príslušnosť súdu v sporoch s cehraničným prvkom a určenie rozhodného práva (nariadenie Burusel I.,II., Rím I., II.)
 • 2011 – 28.2.–1.3.2011 – Seminár –2011/KEP 15 23.3.2011 – Seminár – 2011/KEP 15 22.8.2011– Anglický jazyk 5.9.2011 – Aplikácia nar. 2201/03

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 32 290 559 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti závetu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 9 085,08 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť dobrovoľnej dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dohody o… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.