JUDr. Eva Herichová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 2 162 pojednávaní a 1 236 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1434 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 127 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 133 – 155. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 162
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 118

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 90,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 79 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 27 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 34,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 94,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1079 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 89 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 74 – 90. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 112
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 83

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 44 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 50 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 20 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 40% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 100,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 635 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 115 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 56,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 41
 • Počet potvrdených odvolaní – 23

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 52 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 30 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 37 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 69,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 107,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 124 – 135. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudkyňa sa zúčastňovala na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Sudca sa zúčastňoval na všetkých vzdelávacích aktivitách; 2013 – Sudkyňa sa zúčastňovala na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Sudca sa zúčastňoval na všetkých vzdelávacích aktivitách
 • 2012 – Nápad za rok 2012 bol zvýšený
 • 2012 – Nápad za rok 2012 bol zvýšený

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1,3c,4a - 2Pv… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Eva Herichová
  Obžalovaný – ["D", "V"]
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Eva Herichová
  Obžalovaný – ["G", "O"]
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na podmienečné… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Eva Herichová
  Obžalovaný – ["H", "Q"]
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh odsúdeného na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Eva Herichová
  Obžalovaný – ["I", "Y"]
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212/1,§194/1,2b - 3Pv… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 149/1,2a - 3Pv… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Eva Herichová
  Obžalovaný – ["Z", "E"]
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 201/1 - 1Pv 19/18 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Eva Herichová
  Obžalovaný – ["L", "Q"]
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 208/1a,3c - 2 Pv… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Eva Herichová
  Obžalovaný – ["J", "R"]
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §157/1,2a - 3Pv 274/13 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Eva Herichová
  Obžalovaný – ["G", "W"]
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 278/1 - 3Pv 165/17 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Eva Herichová
  Obžalovaný – ["X", "H"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Eva Herichová
  Obžalovaný – ["H", "L"]
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 211/1b - 2 Pv 245/17 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Eva Herichová
  Obžalovaný – ["F", "B"]
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 174/1,2a ,§139/1a -… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Eva Herichová
  Obžalovaný – ["E", "R"]
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 20 k § 212/2a - 2Pv… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Eva Herichová
  Obžalovaný – ["B", "Y"]
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 289/1 - 1Pv 135/19 Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212/2f - 3Pv 148/19 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, § 212/1,§194/1,2b - 3Pv 35/19 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vzatie do väzby Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Eva Herichová
  Obžalovaný – ["A", "Q"]
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212/2a - 2 Pv 435/17 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 157/1 - 2Pv 98/18 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Spišská Nová Ves
  Sudca – JUDr. Eva Herichová
  Obžalovaný – ["H", "T"]
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.