JUDr. Monika Holická

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 136 pojednávaní a 1 rozhodnutie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 80,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie PR pre 55,56 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 844,17 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 234 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 898,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 2.921,12 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 774,42 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že dohoda o zrážkach… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 45 513,84 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.