JUDr. Marianna Hrabovecká

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 31 pojednávaní a 820 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia ČAS:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marianna Hrabovecká
  Navrhovateľ – G. M.
  Odporca – V. J.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marianna Hrabovecká
  Navrhovateľ – B. I.
  Odporca – L. K.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia ČAS:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marianna Hrabovecká
  Navrhovateľ – Y. X.
  Odporca – F. K.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia ČAS:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marianna Hrabovecká
  Navrhovateľ – U. R.
  Odporca – U. X.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia ČAS:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marianna Hrabovecká
  Navrhovateľ – L. M.
  Odporca – F. X.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia ČAS:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marianna Hrabovecká
  Navrhovateľ – C. U.
  Odporca – T. M.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia ČAS.:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marianna Hrabovecká
  Navrhovateľ – Y. M.
  Odporca – M. K.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marianna Hrabovecká
  Navrhovateľ – L. R.
  Odporca – Z. K.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marianna Hrabovecká
  Navrhovateľ – A. W.
  Odporca – B. Z.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marianna Hrabovecká
  Navrhovateľ – N. D.
  Odporca – Y. V.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.