JUDr. Jaroslav Chlebovič

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 944 pojednávaní a 175 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Pv 44/17 - § 326 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 53/09 - § 20, § 270… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 843/12 - § 221 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Pv 506/20 - § 189… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Pv 23/21 - § 289 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 3 Pv 545/14 - § 199… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 606/14 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv 233/20 - § 208… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Kv 52/20 - § 145 ids… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 541/14 - § 20 k §… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1 Kv 34/21 - § 145… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1 Pv 531/16 - §156… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 184/19 - § 213 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Pv 536/20 - § 348 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 271/16 - § 149/1… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Kv 22/19 - § 364 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 554/18 - § 172 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 400/20 - § 172 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Kv 45/19 - § 364 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, uloženie ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.