JUDr. Anna Ilčinová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 549 pojednávaní a 670 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu liečebných nákladov Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2084,01 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 286,89 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 724,24 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 373,38 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.463,26 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 43.000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 250,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie, že zmluva je… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 269,10 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1884,59 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.314,06 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neprijateľných… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.