JUDr. Miroslav Jamrich

 1. Aktívny podpredseda na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 792 pojednávaní a 1 543 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti okamžitého… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Vyhlásenie rozsudku, ochranu vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného obohatenia v sume… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 13.362,45 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 533,53 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 531,70 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Vyhlásenie rozsudku, uloženie povinnosti zdržať sa… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.373,65 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že pozemky patria do… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.410,92 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 870,31 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, neúčinnosť právnych úkonov Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie hranice pozemkov Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.