JUDr. Zlatica Javorová

 1. Active judge at the court Krajský súd Trnava, we register 386 hearings and 568 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Trnava, we register 180 hearings and 67 judgements.
  Note: s účinnosťou od 1. marca 2013 do 28. februára 2014 je dočasne pridelená na KS v Trnave.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 247 days and on average was assigned 152 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 14
 • Number of confirmed judgements – 8

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1913 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 18.–19.2.2013 – 2 dni – Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť – poslucháč 24.4.2013 – 1 deň – Ochrana spotrebiteľa s osobit. akcentom na rozhodcovské konanie – poslucháč 5.–7.6.2013 –3 – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2013 – 1.3.2013 zastavený nápad všetkých agend z dôvodu dočasného pridelenia sudkyne na výkon funkcie sudcu na KS v Trnave
 • 2012 – Od 1.10.2012 dvojnásobný nápad agendy C, k 31.12.2012 ešte prideľovaný dvojnásobný nápad, od 1.10.2012 do 7.11.2012 – dvojnásobný nápad agendy P. ; 2013 – 1.3.2013 zastavený nápad všetkých agend z dôvodu dočasného pridelenia sudkyne na výkon funkcie sudcu na KS v Trnave
 • 2012 – Od 1.10.2012 dvojnásobný nápad agendy C, k 31.12.2012 ešte prideľovaný dvojnásobný nápad, od 1.10.2012 do 7.11.2012 – dvojnásobný nápad agendy P.
 • 2012 – 5.–6.3. 2 Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 18.–19.10. 2 dni Medzinárodné právo rodinné poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč
 • 2011 – 22.3. – 1 deň – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia – poslucháč 19.4 – 1 deň – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva – poslucháč 21.4. – 1 deň – Starostlivosť o maloletých, možnosti súdu pri ochrane riadnej výchovy dieťaťa –poslucháč 25.–27.5 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč 29.6. 1 deň Pracovné stretnutie sudcov z občiansko–práv. kolégií KS a občiansko–práv.grémií OS v sídle kraja poslucháč 5.–6.12. 2 dni Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností poslucháč ; 2012 – 5.–6.3. 2 Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 18.–19.10. 2 dni Medzinárodné právo rodinné poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč ; 2013 – 18.–19.2.2013 – 2 dni – Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť – poslucháč 24.4.2013 – 1 deň – Ochrana spotrebiteľa s osobit. akcentom na rozhodcovské konanie – poslucháč 5.–7.6.2013 –3 – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2011 – 22.3. – 1 deň – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia – poslucháč 19.4 – 1 deň – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva – poslucháč 21.4. – 1 deň – Starostlivosť o maloletých, možnosti súdu pri ochrane riadnej výchovy dieťaťa –poslucháč 25.–27.5 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč 29.6. 1 deň Pracovné stretnutie sudcov z občiansko–práv. kolégií KS a občiansko–práv.grémií OS v sídle kraja poslucháč 5.–6.12. 2 dni Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností poslucháč

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 947,61 € s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.148,60 € s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, nahradenie prejavu vôle na… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 10.134,27 € s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti kúpnej… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že nehnuteľnosti nie… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti kúpnej… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.096,00 € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti kúpnej… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.