JUDr. Zlatica Javorová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 377 pojednávaní a 554 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 180 pojednávaní a 67 rozhodnutí.
  Poznámka: s účinnosťou od 1. marca 2013 do 28. februára 2014 je dočasne pridelená na KS v Trnave.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 247 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 152 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 14
 • Počet potvrdených odvolaní – 8

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1913 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 18.–19.2.2013 – 2 dni – Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť – poslucháč 24.4.2013 – 1 deň – Ochrana spotrebiteľa s osobit. akcentom na rozhodcovské konanie – poslucháč 5.–7.6.2013 –3 – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2013 – 1.3.2013 zastavený nápad všetkých agend z dôvodu dočasného pridelenia sudkyne na výkon funkcie sudcu na KS v Trnave
 • 2012 – Od 1.10.2012 dvojnásobný nápad agendy C, k 31.12.2012 ešte prideľovaný dvojnásobný nápad, od 1.10.2012 do 7.11.2012 – dvojnásobný nápad agendy P. ; 2013 – 1.3.2013 zastavený nápad všetkých agend z dôvodu dočasného pridelenia sudkyne na výkon funkcie sudcu na KS v Trnave
 • 2012 – Od 1.10.2012 dvojnásobný nápad agendy C, k 31.12.2012 ešte prideľovaný dvojnásobný nápad, od 1.10.2012 do 7.11.2012 – dvojnásobný nápad agendy P.
 • 2012 – 5.–6.3. 2 Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 18.–19.10. 2 dni Medzinárodné právo rodinné poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč
 • 2011 – 22.3. – 1 deň – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia – poslucháč 19.4 – 1 deň – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva – poslucháč 21.4. – 1 deň – Starostlivosť o maloletých, možnosti súdu pri ochrane riadnej výchovy dieťaťa –poslucháč 25.–27.5 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč 29.6. 1 deň Pracovné stretnutie sudcov z občiansko–práv. kolégií KS a občiansko–práv.grémií OS v sídle kraja poslucháč 5.–6.12. 2 dni Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností poslucháč ; 2012 – 5.–6.3. 2 Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií poslucháč 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč 18.–19.10. 2 dni Medzinárodné právo rodinné poslucháč 10.–11.12. 2 dni Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum) poslucháč ; 2013 – 18.–19.2.2013 – 2 dni – Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť – poslucháč 24.4.2013 – 1 deň – Ochrana spotrebiteľa s osobit. akcentom na rozhodcovské konanie – poslucháč 5.–7.6.2013 –3 – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2011 – 22.3. – 1 deň – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia – poslucháč 19.4 – 1 deň – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva – poslucháč 21.4. – 1 deň – Starostlivosť o maloletých, možnosti súdu pri ochrane riadnej výchovy dieťaťa –poslucháč 25.–27.5 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč 29.6. 1 deň Pracovné stretnutie sudcov z občiansko–práv. kolégií KS a občiansko–práv.grémií OS v sídle kraja poslucháč 5.–6.12. 2 dni Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Pracovné právo
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.893,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.690,47 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 300 € Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 29.100 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 10.134,27 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.356,49 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.900,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.651,82 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.