Mgr. Michal Kačáni

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 61 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
  Poznámka: Ďalšie tituly: PhD.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 1 241 pojednávaní a 804 rozhodnutí.
  Poznámka: Ďalšie tituly: PhD.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 8 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 985 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 51 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 30 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 28 – 33. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 91,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 94
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 86

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 126,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 74 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 31 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 41,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 579 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 31 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 34.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 6 – 8. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 93% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 57
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 53

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 91 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 57 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 25 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 43,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 118,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 144 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 55 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 238 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 41 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 4 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 9,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 79,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 3
 • 2013 – Seminár – 3

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212/1g,2b, §348/1b Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, žiadosť o podmienečné… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: ublíženie na… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §212/1ag,2b Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin § 212/1b, 2a, §… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §208/1a,b Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §221/1,§221/4 Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin § 212/1g,2b Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin § 213/1,2a Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba - § 221/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §212/1a,b,2b Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §212/1ag,2b Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.