Mgr. Mária Kašíková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 298 pojednávaní a 584 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 62 pojednávaní a 265 rozhodnutí.
  Poznámka: od 1. januára 2014 do 30. júna 2014 je dočasne pridelená na Krajský súd v Žiline.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 14 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 8 a prieťahy pred pridelením veci 8.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 626 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 9 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 83,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 43
 • Počet potvrdených odvolaní – 36

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 23,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 348 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – Exekučné právo – 2 dni, Systém prameňov EÚ – 2 dni, Určenie medzinárodne príslušného súdu – 1 deň, Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu – 1 deň
 • 2011 – 6; 2012 – Exekučné právo – 2 dni, Systém prameňov EÚ – 2 dni, Určenie medzinárodne príslušného súdu – 1 deň, Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu – 1 deň
 • 2011 – 6

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Opravné uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 791,07 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 440,44 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, urč., že záložné právo… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplat. nemajetk. ujmy v… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.379,55 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.366,28 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, nariadenie súhlasu otca so… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.996,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.