Mgr. Katarína Katková

 1. Active judge at the court Krajský súd Banská Bystrica, we register 954 hearings and 889 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Lučenec, we register 217 hearings and 433 judgements.
  Note: od 1. októbra 2013 do 31. marca 2014 je dočasne pridelená na Krajský súd v Banskej Bystici.
 1. The judge has been nominated to function for about 12 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 625 days and on average was assigned 134 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 26
 • Number of confirmed judgements – 17

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 454 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 183 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 115 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 62,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 74,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 490 – 500. mieste. Za kvalitu získal 9,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 9 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 14.03.2013 – Určovacie žaloby; 21.02.2013–22.02.2013 – Uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území SR; 13.06.2013–14.06.2013 – Zbezpečovanie záväzkov, záložné právo a zabezp.prevod.práva; 20.06.2013–21.06.2013 – Ochrana osobnosti; 19.04.2013 – Občianskoprávne gréium; 25.04.2013–26.04.2013 – Pracovné stretnutie sudcov KSBB; 09.10.2013 – Konanie o rozvode; 16.09.2013–17.09.2013 – Profesionálna etika sudcu;19.11.2013 – Efektívne využitie počítača. Spolu: 14 dní
 • 2012 – 11 dní
 • 2011 – 20 dní; 2012 – 11 dní; 2013 – 14.03.2013 – Určovacie žaloby; 21.02.2013–22.02.2013 – Uznávanie rozhodnutí cudzích štátov na území SR; 13.06.2013–14.06.2013 – Zbezpečovanie záväzkov, záložné právo a zabezp.prevod.práva; 20.06.2013–21.06.2013 – Ochrana osobnosti; 19.04.2013 – Občianskoprávne gréium; 25.04.2013–26.04.2013 – Pracovné stretnutie sudcov KSBB; 09.10.2013 – Konanie o rozvode; 16.09.2013–17.09.2013 – Profesionálna etika sudcu;19.11.2013 – Efektívne využitie počítača. Spolu: 14 dní
 • 2011 – 20 dní

Published judgements

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Poistenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Poistenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2887,48 € s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 13 000 Eur Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena výchovného prostredia Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zapl. 3.737,97 Eur istiny s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 430,38 € s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.652,54 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena výchovného prostredia Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena výchovného prostredia Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 3.346,60 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.