JUDr. Branislav Klukoš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Ružomberok, evidujeme 2 105 pojednávaní a 2 441 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 13 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

 • Administratívna pracovníčka Katarína Klukošová, Zbor väzenskej a justičnej stráže.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

 • Administratívna pracovníčka Katarína Klukošová, Zbor väzenskej a justičnej stráže.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1508 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 59 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 156 – 178. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 220
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 149

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 75,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 37 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 8 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 21,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1083 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 48 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 64 – 73. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 20.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 174
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 122

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 99 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 118 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 20 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 16,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 651 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 149 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 66% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 94
 • Počet potvrdených odvolaní – 62

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 90 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 92 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 53 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 115,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 110 – 118. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – od 19.1.2012 do 20.1.2012 – Ochrana osobnosti vo vzťahu k slobode prejavu, určovanie výšky nemajetkovej ujmy, východiská a závery ESĽP.
 • 2012 – od 19.1.2012 do 20.1.2012 – Ochrana osobnosti vo vzťahu k slobode prejavu, určovanie výšky nemajetkovej ujmy, východiská a závery ESĽP.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nahradenie vyhlásenia vôle… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba prehlasovanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh o rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3000 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu mzdy z… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10897 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody na zdraví Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, priznanie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.