JUDr. Renáta Kňazúrová

 1. Aktívna podpredseda na súde Okresný súd Dolný Kubín, evidujeme 2 612 pojednávaní a 1 950 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 25 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.NA.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1408 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 69 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 113 – 132. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 164
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 119

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 120,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 77 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 20 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 26% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 118,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo..

Sudca v sledovanom období odpracoval 1000 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 48 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 214 – 237. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 103
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 71

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 182 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 114 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 29 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 25,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 93,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 592 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 78 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 49
 • Počet potvrdených odvolaní – 28

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 158 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 75 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 39 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 39,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 87,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 269 – 285. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 27. –28.2. – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní (Omšenie) 7.–8.3. – Obete trestných činov, násilie na ženách, deťoch a ostatných objektoch trestných činov (Omšenie) 4.–5.4. – Omšenie – 7. Pracovné stretnutie sudcov agenda P 9.–10.5.2013 – Trestné činy hospodárske a proti majetku. Daňové trestné činy. Colné delikty. 27.5.2013 – Banská Bystrica Exekučné právo – aplikačné problémy exekučného konania (Banská Bystrica) 9.10.2013 – rozvod (výška výživného posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti – Banská Bystrica. 24.–25.10.2013 – 8. pracovné stretnutie sudcov Omšenie 19.–21.11. 2013 – príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom a určenie rozhodného práva nariadenie Brusel I, Brusel II., Rím I a Rím II. 9.–10.12.2013 – Omšenie pracovné stretnutie sudcov agendy T
 • 2012 – Vzdelávanie 14 dní 19.1.–20.1.2012 – Obmedzenie osobnej slobody, zadržanie a väzba – Omšenie 6.2.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civil Banská Bystrica 7.2.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trest Banská Bystrica 20.–21.2.2012 – Informačno–technické prostriedky a prostriedky operatívnej pátracej činnosti – Omšenie 5.3.2012 – Technika pojednávania – Omšenie 2.4.2012 – Trestné činy proti životu a zdraviu a proti slobode a ľudskej dôstojnosti – Omšenie 2.10.2012 – Efektívne využitie počítača – Pezinok 23.–24.10.2012 – pracovné stretnutie sudcov obč. a obchodnej agendy – Omšenie 8.11.2012 – technika pojednávania, konanie na súde – B. Bystrica 13.–14.11.2012 – trestné grémium v Omšení
 • 2011 – školenia 12 dní 11.2.2011 – Zasadanie celorepublikovej rady ZSS v Košiciach 24.–25.2.2011– Právo na súdnu ochranu – aktuálna judikatúra ÚS SR 4.–5.4.2011– Väzba aplikačné problémy – zaistenie osôb a vecí, dôvody a trvanie väzby – Omšenie 23.6– 24.6. 2011 – Získavanie a prípustnosť dôkazov zo zahraničia 29.–30.6.2011 – Rasovo –motivované extrém. trestné činy – rozhodovacia prax , obchod s ľuďmi 15. –16.2011. – Pracovné stretnutie trestnoprávne. – Omšenie 18.10.2011 – pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia ; 2012 – Vzdelávanie 14 dní 19.1.–20.1.2012 – Obmedzenie osobnej slobody, zadržanie a väzba – Omšenie 6.2.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civil Banská Bystrica 7.2.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – trest Banská Bystrica 20.–21.2.2012 – Informačno–technické prostriedky a prostriedky operatívnej pátracej činnosti – Omšenie 5.3.2012 – Technika pojednávania – Omšenie 2.4.2012 – Trestné činy proti životu a zdraviu a proti slobode a ľudskej dôstojnosti – Omšenie 2.10.2012 – Efektívne využitie počítača – Pezinok 23.–24.10.2012 – pracovné stretnutie sudcov obč. a obchodnej agendy – Omšenie 8.11.2012 – technika pojednávania, konanie na súde – B. Bystrica 13.–14.11.2012 – trestné grémium v Omšení ; 2013 – 27. –28.2. – Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní (Omšenie) 7.–8.3. – Obete trestných činov, násilie na ženách, deťoch a ostatných objektoch trestných činov (Omšenie) 4.–5.4. – Omšenie – 7. Pracovné stretnutie sudcov agenda P 9.–10.5.2013 – Trestné činy hospodárske a proti majetku. Daňové trestné činy. Colné delikty. 27.5.2013 – Banská Bystrica Exekučné právo – aplikačné problémy exekučného konania (Banská Bystrica) 9.10.2013 – rozvod (výška výživného posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti – Banská Bystrica. 24.–25.10.2013 – 8. pracovné stretnutie sudcov Omšenie 19.–21.11. 2013 – príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom a určenie rozhodného práva nariadenie Brusel I, Brusel II., Rím I a Rím II. 9.–10.12.2013 – Omšenie pracovné stretnutie sudcov agendy T
 • 2011 – školenia 12 dní 11.2.2011 – Zasadanie celorepublikovej rady ZSS v Košiciach 24.–25.2.2011– Právo na súdnu ochranu – aktuálna judikatúra ÚS SR 4.–5.4.2011– Väzba aplikačné problémy – zaistenie osôb a vecí, dôvody a trvanie väzby – Omšenie 23.6– 24.6. 2011 – Získavanie a prípustnosť dôkazov zo zahraničia 29.–30.6.2011 – Rasovo –motivované extrém. trestné činy – rozhodovacia prax , obchod s ľuďmi 15. –16.2011. – Pracovné stretnutie trestnoprávne. – Omšenie 18.10.2011 – pracovné stretnutie sudcov rozšíreného občianskoprávneho kolégia

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba - P218/1,3 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie výchov.opatrenia… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu -… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba P156/1, 2a Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy styku otca s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na povolenie obnovy… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba - P245/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba - P245/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba - P 348/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba-P207/1,3b Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Schválenie dohody o VT-Z189/1… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba-P207/1 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Schválenie dohody o VT Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.